Vormt de optimalisering van de ring een kwaliteitsimpuls voor haar omgeving (ontsnippering, verbindingen)?

Ja, leefbaarheid vormt een cruciale doelstelling bij de realisatie van het programma. Dit gaat onder meer over het beperken van sluipverkeer in dorpskernen en het verminderen van het aantal barrieres wordt meegenomen in het ontwerp. Op vlak van ontsnippering (natuur) ligt de focus op Woluwedal, Tangebeek en Laarbeekbos.

Groen-Blauw