Vos travaux seront-ils en plus que les travaux actuels ou grâce à vous ces travaux seront plus vite terminés.

Naast het programma Werken aan de Ring, dat vanuit de Vlaamse Overheid wordt uitgevoerd, zijn er ook nog heel wat andere projecten van diezelfde Vlaamse Overheid maar ook van de gemeentelijke en provinciale overheden. We stemmen deze projecten zo goed mogelijk op elkaar af, en hebben zeer regelmatig overlegmomenten met de andere entiteiten en besturen om ervoor te zorgen dat we maximaal op elkaar zijn afgestemd.