Waar wordt de ring precies verbreed?

Dit maakt deel uit van het lopende onderzoek. De ring wordt op een aantal plaatsen breder. Op andere plaatsen ligt er vandaag al een gescheiden systeem (opsplitsing doorgaand-lokaal). Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld in de zone Zaventem (thv A201) , de zone ter hoogte van de op- en afrit in Zellik en de zone rond de verkeerswisselaar van de A12.Binnen het voorontwerp zoeken we naar manieren om compact te ontwerpen, bv. ter hoogte van een aantal verkeerswisselaars en we trachten ook de beschikbare verharde ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Doorheen ons ontwerpproces brengen we het verlies en de winsten op vlak van open ruimte in kaart (open ruimte indicator).

Ruimte