Waarom?

Waarom Werken aan de Ring?

De complexe infrastructuur veroorzaakt onveiligheid en files

Op- en afritten liggen kort bij elkaar waardoor erg korte weefbewegingen noodzakelijk zijn. De Ring krijgt zowel internationaal, nationaal als lokaal verkeer te verwerken. Doorgaande en lokale verkeersstromen rijden door mekaar en creëren structurele files en onveilige situaties. 

 

De weginfrastructuur is verouderd

De Ring rond Brussel heeft er al een lange geschiedenis opzitten, en is aan opfrissing toe. Het oudste stuk van de Ring is 65 jaar (!) oud. Zelfs het meest recente stuk Ring is al 35 jaar oud. De Ring werd ontworpen en gebouwd voor het verkeer van de vorige eeuw en kan de verkeersdruk van vandaag dus niet meer aan. Files en ongevallen op de Ring, sluipverkeer in de omliggende steden en gemeentes, versnippering van de aangrenzende groengebieden...   

De herinrichting moet de Ring nieuw leven geven, klaar voor het verkeer van vandaag en morgen, en de leefbaarheid van de omgeving voor mens én dier vergroten.

Sluipverkeer genereert overlast in omliggende gemeenten

Gemeenten langs de Ring kreunen al jaren onder het sluipverkeer en een slechte luchtkwaliteit. Verkeer dat niet thuishoort in woonomgevingen zoekt noodgedwongen een uitweg, weg van de Ring met zijn structurele files en ongevallen. 

Groenzones en woonkernen raakten versnipperd

Zowel woonkernen als groengebieden werden doorgesneden of abrupt onderbroken door de Ring of een op- of afrit. De Ring werd zo een barrière voor mens en dier. 

De regio blijft groeien

Ook de economische ontwikkeling van de regio zet door. Aangepaste ontsluitingsmogelijkheden voor fiets, openbaar vervoer en auto zijn meer dan ooit nodig.