Waarom extra rijvakken voor auto's en niet voor OV? Waarom komt er geen afzonderlijk busvak, zoals in Nederland?

De mogelijkheid om een afzonderlijke busbaan te voorzien wordt onderzocht, evenals de mogelijkheid om in de toekomst een rijbaan te vervangen door een OV-strook.

Openbaar vervoer