Waarom gaat men niet eerst voor fietspaden en OV / rekeningrijden om pas dan te evalueren of een aangepaste ring (en welke) noodzakelijk is?

Met de herinrichting, in combinatie met investeringen in fiets en hoogwaardig openbaar vervoer, willen we verkeer uit de woonkernen verschuiven naar de Ring en toekomstige demografische groei opvangen. Op basis van mutimodale verkeersmodellen blijkt dat het gelijktijdig inzetten op de verschillende modi, met inbegrip van de herinrichting, noodzakelijk zal zijn.

Auto