Waarom geen bredere ring in zone Vilvoorde, waarom het viaduct als 'referentiemaat' voor deze zone, waarom niet uitgaan van een vervanging (ev op lange termijn)?

In het verleden is er bewust voor gekozen om het viaduct van Vilvoorde op haar huidige breedte te behouden. Momenteel onderzoeken we in welke staat het viaduct van Vilvoorde is en hoe we het viaduct moeten verstevigen om van 3 naar 4 rijstroken te gaan. We starten op korte termijn een onderzoek om de restlevensduur van het viaduct te bepalen.

Auto