Waarom kiest men voor een ecoduct (of ecoducten) ipv een overkapping (cfr metropolitan landscape)?

Een ecoduct en een overkapping hebben verschillende doelstellingen. De keuze voor een ecoduct sluit aan bij de wens om ecologische waardevolle gebieden opnieuw met elkaar te verbinden. Een overkapping zoekt algemener naar een verbinding tussen twee gebieden, vaak vanuit een ruimtelijke meerwaarde en omwille van milieueffecten zoals lucht en geluid. Bij een dergelijke keuze is een belangrijke vraag 'waarom verbinden we twee gebieden': willen we dieren veilig laten oversteken? Willen we een letterlijk doorsneden woonomgeving terug verbinden?

En hierbij dient natuurlijk ook steeds bekeken te worden wat het kostenplaatje is.

Groen-Blauw