Waarom wordt de tussenberm van de A12 niet benut?

De tussenberm ten noorden is te smal om iets mee te doen - ten zuiden wordt het wegprofiel nog onderzocht in samenhang met onderzoek aan parking esplanade (eventuele op- en afrit).

Ruimte