Waarom wordt er niet resoluut gekozen voor elektrische toestellen voor de ringtrambus (ipv hybride)? Uit gesprekken met Van Hool bleek dat dit perfect mogelijk is.

Op het ogenblik dat er trambussen werden besteld, waren er nog geen elektrische trambussen op de markt ter beschikking. De Lijn heeft op dat ogenblik geopteerd voor diesel-elektrische voertuigen, de meest milieuvriendelijke trambussen op dat ogenblik.

Openbaar vervoer