Wat?

Tijd voor actie

We werken aan een Ring die meer verbindt

1. Doorgaand en lokaal verkeer van elkaar scheiden

We zoeken oplossingen om het lokaal en doorgaand verkeer te scheiden en de gevaarlijke weefbewegingen te vermijden.

2. Eenvoudigere op- en afritten

Door de knooppunten van op- en afritten te vereenvoudigen, werken we aan een betere doorstroming en een meer logische infrastructuur. 

3. Leefbare woon- en werkgebieden

Als we het sluipverkeer bannen uit de woonkernen, is het er aangenamer wonen. Bedrijventerreinen maken we vlot bereikbaar en laten we optimaal inpassen in het landschap. Zo zorgen we naast een leefbare woonomgeving ook voor een aantrekkelijke werkomgeving.

4. Vlot, veilig en aangenaam fietsen

Met de aanleg van zo'n 60 km nieuwe infrastructuur en het verder uitbouwen van de fietsvoorzieningen stimuleren we verplaatsingen met de fiets. 

5. Meer en beter openbaar vervoer

Drie nieuwe tram(bus-)lijnen, samen goed voor 60 km, zorgen voor een vlotte verbinding tussen de Noordrand en de hoofdstad.

6. De grote groenzones verbinden

Groene verbindingen en oversteken geven ook de dieren langs de Ring meer ruimte. En door de versnipperde groenzones met elkaar te verbinden, geven we fietsers en wandelaars meer mogelijkheden om te genieten van de omgeving.