Tijd voor actie

Met de Werken aan de Ring zet De Werkvennootschap voluit in op een leefbare en werkbare omgeving in de gemeenten rond de Ring, op een vlotter en veiliger verkeer, op een mobiliteit die bewust inzet op veilig combineren van fiets, openbaar vervoer en auto, op een ring die verbindt in plaats van verdeelt. 

 

 

1. We scheiden doorgaand van lokaal verkeer op de Ring

Om dit te realiseren leggen we een parallelrijbaan aan voor het lokale verkeer. Zo halen we de gevaarlijke weefbewegingen eruit: voertuigen die kriskras door mekaar rijden om de Ring op te rijden of een afrit te nemen. 

2. We vereenvoudigen het kluwen van op- en afritten

Door de knooppunten van op- en afritten te vereenvoudigen, werken we aan een betere doorstroming en een meer logische infrastructuur. 

3. We verbeteren de leefbaarheid van woon- en werkgebieden

We bannen het sluipverkeer uit de woonkernen en maken ze zo aangenamer om wonen. Een betere bereikbaarheid en landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen zorgt voor een aantrekkelijke werkomgeving. 

4. We investeren in fietsinfrastructuur

Met de aanleg van zo'n 40 km nieuwe infrastructuur en het verder uitbouwen van de fietsvoorzieningen stimuleren we verplaatsingen met de fiets. 

5. We investeren in meer en beter openbaar vervoer

Drie nieuwe tram(bus-)lijnen, samen goed voor 60 km, zorgen voor een vlotte verbinding tussen de Noordrand en de hoofdstad.

6. We verbinden de grote groenzones

Groene verbindingen en oversteken geven ook de dieren langs de Ring meer ruimte. Het wegwerken van de versnippering van de groenzones versterkt de recreatieve verbindingen voor fietsers en wandelaars.

Het volledige programma van Werken aan de Ring in een oogopslag