Wat is het programma van het speelbos en de parking van UZ Brussel?

Dit maakt deel uit van het lopende onderzoek en wordt bekeken in de mastervisie die opgemaakt wordt voor de zone thv Laarbeekbos.

Ruimte