Weg tussen onze SSW wijk en de Belgicastraat open laten voor de bewoners van SSW met een télépéage systeem - badge op afstand - wij zijn bereid die te betalen.

Voor elke zone tussen verkeerswisselaars wordt een verkeersstructuurschets gemaakt. Deze verduidelijkt de gewenste ontsluitingsstructuur en de daaraan gekoppelde maatregelen om sluipverkeer te elimineren/voorkomen. Dergelijke oefening wordt ook gemaakt voor de zone tussen E19 en E40 (Sint-Stevens-Woluwe). De ontsluiting van de kern van Sint-Stevens-Woluwe zal daarbij verduidelijkt worden.

Auto