Welke impact (positief of negatief) voor de straat tegenover boven Oude Mechelsestraat? Wat gebeurt met de Win? Indien berm, gelieve groene berm met geluidsdempingsysteem toe te passen.

Dit maakt deel uit van het lopend onderzoek, hierbij worden de resultaten van het lopende MER-onderzoek meegenomen (geluid, fijn stof,...).

Ruimte