Welke maatregelen nemen lokale besturen om sluipverkeer te beperken?

Voor elke zone tussen verkeerswisselaars wordt een verkeersstructuurschets gemaakt. Die verduidelijkt de gewenste ontsluitingsstructuur en de daaraan gekoppelde maatregelen om sluipverkeer te elimineren/voorkomen. Daarnaast kan de vervoersregio een rol spelen in de toekomst om sluipverkeer te beperken. Deze vraag werd om die reden ook doorgegeven aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Auto