Wemmel accède comment à E40?

Er zijn voor de zone Wemmel tussen A10/E40 en A12 nog verschillende ontsluitingsscenario's in onderzoek. Daarbij wordt Wemmel ofwel ontsloten via de Steenweg op Brussel (op- en afrit 9), ofwel via de Limburg Stirumlaan (op- en afrit 8), ofwel een combinatie van op- en afrit 9 en de op- en afrit 7a (parking C) via een nieuwe verbinding tussen laatst genoemde op- en afrit en de Limburg Stirumlaan. De keuze voor het gewenste ontsluitingsscenario moet nog gemaakt worden.

Auto