Werden er alternatieven bestudeerd voor de verhoging van de wegcapaciteit van de ring, met name de alternatieven op het vlak van openbaar vervoer?

We vertrekken niet van een wit blad. Aan het voorontwerp gaat een zeer uitgebreid onderzoek vooraf waarbij verschillende scenario's onderzocht zijn: de tunnel onder Brussel, een tweed viaduct, een tunnel onder de luchthaven, enkel openbaar vervoer, ... Uit dit voorgaand onderzoek bleekt dat er op verschillende sporen diende ingezet te worden: enerzijds de aanpassing van de infrastructuur, maar anderzijds ook de alternatieven stimuleren.

Openbaar vervoer