F204

langs de E411

Regio

Overijse Tervuren

Projectstatus

Studie

Hoewel Overijse binnen fietsafstand van Brussel ligt, zijn er maar weinigen die de tocht wagen. Het bestaande fietspad tussen Jezus-Eik en metrostation Herrmann-Debroux is weinig uitnodigend, kent grote hoogteverschillen en ligt vlak naast het snelwegverkeer.

Met dit project wordt gekozen om de F204 te realiseren parallel met de E411 van Brussel tot de Waalse grens. De nieuwe F204 wordt afgeschermd van het verkeer aangelegd, met oog voor het minimaliseren van de hoogteverschillen en maximale integratie in het omliggende fietsnetwerk.

Het realiseren van de fietssnelweg gaat gepaard met nieuwe fietsverbindingen over en onder de E411 zodanig dat die optimaal kan functioneren en de versnipperende werking van de E411 wordt opgeheven.

Indicatieve planning

Start van de werken is voorzien in het najaar van 2022. Voorziene duurtijd: ± 1 jaar.