Werken Albert I-laan

Start van de werken

18/11/2019

Einde van de werken

15/05/2020

Regio

Vilvoorde

Projectstatus

Gerealiseerd

De werken aan de Albert I-laan kaderen binnen het project Ringtrambus. De laan maakt deel uit van het definitieve tracé van de Ringtrambus en wordt klaargemaakt voor een vlotte doorgang van de 24 meter lange Ringtrambus. Tegelijk werken we aan veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.

Volwaardig fietspad langs de Albert I-laan

Aan de noordzijde van de Albert I-laan ligt over een lengte van bijna 2 kilometer een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad dat veilig afgeschermd is van de rijweg met een groene haag. Door de afwezigheid van aangepaste oversteken aan het Middelburgplein, de Koning Boudewijnlaan en de Poststraat, kan het fietspad vandaag nog niet ten volle gebruikt worden. Die ontbrekende schakels pakt De Werkvennootschap vanaf 18 november aan. 

Vernieuwde kruispunten voor komst Ringtrambus

De kruispunten met het Middelburgplein en de Poststraat en de rotonde met de Koning Boudewijnlaan worden volledig vernieuwd om de doorgang van de Ringtrambus mogelijk te maken. Zo zal de Ringtrambus met zijn 24 meter lengte vlot die punten kunnen passeren. 

Gefaseerde aanpak beperkt hinder 

Om de tijdelijke hinder die met deze werken gepaard gaat te beperken, werken we kruispunt per kruispunt af. Telkens leiden we het verkeer aan de hand van werfverkeerslichten beurtelings voorbij de werken. 

Vragen over deze werken 

Contacteer bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx via tom@amaril.be of 0477 95 83 09 (tussen 9u en 17u).

Hoe zien de nieuwe kruispunten er straks uit?

Bekijk de ontwerpplannen van de drie kruispunten onder downloads.

Omleiding Middelburgplein

Werken Middelburgplein van begin januari tot begin maart 2020
  • Ook deze ingreep verloopt in twee deelfasen, te beginnen met de zuidkant. 
  • Er geldt beurtelings verkeer op de Albert I-laan met verkeerslichten. 
  • De aansluiting met het Middelburgplein is gedurende de volledige periode afgesloten. 
  • Voor plaatselijk verkeer geldt zolang een omleiding in beide richtingen via de James Ensorlaan en de Maubaugelaan.

Omleiding Koning Boudewijnlaan

Werken Koning Boudewijnlaan van begin maart tot half mei 2020
  • Eerst is opnieuw de zuidelijke weghelft aan de beurt en vervolgens vernieuwen we de noordelijke zijde. 
  • Verkeer rijdt beurtelings over een rijstrook langs de werfzone in een lichtenregeling. 
  • De Koning Boudewijnlaan is in beide deelfasen onderbroken ter hoogte van de Albert I-laan.  
  • Een omleiding via de James Ensorlaan, Belgiëlaan, Twee Leeuwenweg en Medialaan leidt verkeer in beide richtingen van/naar de R0 enerzijds en van/naar centrum Vilvoorde anderzijds.

Bewonersbrieven

11 nov. '19 Albert I-aan x Koning Boudewijnlaan
Pdf341.26 kB
Download
11 nov. '19 Albert I-laan x Middelburgplein
Pdf344.96 kB
Download
11 nov. '19 Albert I-laan x Poststraat
Pdf111.32 kB
Download

Ontwerpplannen

5 nov. '19 Ontwerpplan Koning Boudewijnlaan
Pdf1.15 MB
Download
5 nov. '19 Ontwerpplan Poststraat
Pdf796.75 kB
Download
10 jan. '20 Ontwerpplan Middelburgplein2
Pdf1.04 MB
Download