Hoppinpunten

Naast het verbeteren van de netwerken van de verschillende vervoersmodi zoals fiets, auto en openbaar vervoer, zetten we met Werken aan de Ring ook in op het combineren ervan. Dankzij de realisatie van Hoppinpunten, tot voor kort gekend als mobipunten en fysieke plaatsen waar verschillende mobiliteitsfuncties samenkomen, kan je in de toekomst snel en gemakkelijk overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel.

Een voorbeeld van Hoppinpunten zijn de Park & Rides. Binnen het programma Werken aan de Ring realiseren we er zo een aantal. Deze Park & Rides zijn nodig om het autoverkeer naar de stad te verminderen. Afhankelijk van de noden en de beschikbare ruimte worden Park & Rides voorzien van fietsenstallingen (fietsrek, fietskluis of fietstrommel) en deelsystemen (deelfietsen – deelauto’s).

Ook treinstations zijn Hoppinpunten. De Werkvennootschap werkt samen met de Federale overheid om fiets- en autoparkeerinfrastructuur rondom een aantal treinstations in de Vlaamse Rand te verbeteren.

Lees het volledige interview met Kaat Maes, projectleider Hoppinpunten binnen De Werkvennootschap.