Werken Woluwelaan

Ringtrambus

Start van de werken

03/2021

Einde van de werken

07/2021

Regio

Diegem Machelen Zaventem

Projectstatus

Gepland

Dankzij het Ringtrambus-project krijgt de Woluwelaan een dubbele vrije busbedding en veilige fietspaden. Op de nieuwe Woluwelaan zal de Ringtrambus over een volledige vrije busbaan kunnen rijden in beide richtingen.

Bushaltes

Er komen 5 haltes voor de Ringtrambus langsheen de Woluwelaan in Machelen en Diegem:

Halte Kerklaan

In het centrum van Machelen planten we de halte strategisch in ter hoogte van het kruispunt Woluwelaan-Kerklaan. In het kader van verdere geplande ontwikkelingen zal de halte ingezet kunnen worden om de link Kerklaan over de Woluwelaan heen te versterken. Bijvoorbeeld de combinatie halte en oversteekplaats om de barrièrwerking van de Woluwelaan te verminderen. De Kerklaan wordt zo op termijn opgewaardeerd als volwaardige schakel tussen dorpslplein, trambushalte en het gepland nieuw treinstation.

Halte Beaulieu

Ten zuiden van de Ring wordt de halte Beaulieu ingeplant. Deze halte zal worden gebruikt door de bezoekers van de activiteiten op het nabijgelegen brownfield. Daarnaast bedient deze halte het bedrijventerrein tussen de Ring en E19.

Halte Gevangenis

De halte Gevangenis bedient zowel de nieuw geplande gevangenis (tussen de spoorweg en de Haachtsesteenweg), de toekomstige stelplaats van De Lijn als de direct omliggende bedrijven. Er is aansluiting met de nabijgelegen functionele fietsroute op de Budasteenweg.

Halte Diegem dorp

In Diegem vind je de halte van de Ringtrambus aan de Oude Haachtsesteenweg. Ter hoogte van de Woluwelaan waaiert deze straat open tot een pleintje o.a. geflankeerd door een school, horeca en andere kerngebonden functies. Vanaf deze halte zal je makkelijk kunnen overstappen van de Ringtrambus naar de belangrijke buslijnen op de N21. De halte Diegem Dorp kan ingezet worden om het huidige pleintje verder op te waarderen tot een volwaardige verblijfsplek in Diegem. 

Halte Watermolenstraat

De halte Watermolenstraat vind je ter hoogte van het kruispunt met de oude Woluwelaan, vlakbij de tewerkstellingzones langsheen de oude Woluwelaan. Ook de woonwijk langs de Watermolenstraat ten noorden ervan ligt op circa 700 m van het treinstation van Diegem.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt op dit ogenblik op de Woluwelaan in Machelen en Diegem. Meer informatie op www.werkenwoluwelaan.be