Zone Ring Noord

De zone Ring Noord is het gebied tussen, en met inbegrip van, de verkeerswisselaars E40 Groot-Bijgaarden en E40 Sint-Stevens-Woluwe.

Met Werken aan de Ring willen we de verkeersveiligheid verhogen om het aantal incidenten te verminderen en zo de doorstroming verbeteren. De huidige infrastructuur is verouderd. We verbeteren slecht ingerichte kruispunten en creëren rechtstreekse verbindingen tussen de Ring en de aansluitende autosnelwegen. De infrastructuur zal veiliger en logischer worden en het sluipverkeer uit de woonkernen weghalen.

“De impact van de Ring op de bewoners en de natuur moet worden teruggedrongen. ”

We zetten ons actief in om de verschillende aspecten van leefbaarheid, zoals geluid, en biodiversiteit, te verbeteren. Er worden fietssnelwegen uitgebouwd en de openbaar vervoerverbinding  naar Brussel wordt versterkt. Barrières tussen woonkernen en natuurgebieden moeten worden weggewerkt.

Voor de herinrichting van het noordelijke deel van de Ring werd in 2018 een geïntegreerd planningsproces opgestart. Dat zal leiden tot een nieuw  Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) en een voorkeursalternatief voor de Ring. Sommige delen, zoals het Viaduct en enkele op- en afrittencomplexen, zullen versneld worden aangepakt.

Herinrichting Zone Ring Noord

Lees ook over de herinrichting van Ring Noord in het jaarverslag 2019 van De Werkvennootschap.