Verkeerscomplex Henneaulaan

Start van de werken

30/04/2021

Einde van de werken

14/05/2024

Regio

Zaventem

Projectstatus

In uitvoering

Veiligere wegen, een betere doorstroming en een aangenamere omgeving voor mens en dier staan centraal binnen het programma ‘Werken aan de Ring’. Een aantal wegenwerken binnen het programma voeren we versneld uit. Het vernieuwen van de sterk verouderde brug van de Hector Henneaulaan over de Ring is zo’n ‘quick win’. Het project verbetert de situatie voor alle weggebruikers en is zo een mooi voorbeeld van onze multimodale aanpak.

Bouw van een veilige brug en vlotte op- en afritten

Het verkeer op de brug van de Hector Henneaulaan over de R0 staat vaak stil. Fietsers en voetgangers durven de brug niet oversteken omdat de situatie onveilig is. Ook de bus staat mee in de file. Daar brengen we met de bouw van een nieuwe brug verandering in. Tegelijkertijd pakken we ook de bijhorende aansluitingen met de Ring aan. Met een betere bereikbaarheid voor bewoners, handelaars en bedrijven uit de buurt als resultaat.

Een brede brug met ruimte voor alle weggebruikers

De nieuwe brug wordt dubbel zo breed en biedt ruimte aan alle weggebruikers om zich vlot en veilig te verplaatsen. Dit doen we door de aanleg van:

 1. een afgescheiden fiets- en voetpad,
 2. in beide richtingen een vrije busbaan voor het openbaar vervoer,
 3. gescheiden rijstroken voor gemotoriseerd verkeer en
 4. een groenzone (‘ecopassage’) voor planten en dieren. 

 

Inzetten op een aangename en groene omgeving

Aan weerskanten van de Ring liggen waardevolle groenzones. Op de nieuwe brug komt een ecopassage, een groene strook over de volledige lengte van de nieuwe brug, die deze zones met elkaar zal verbinden. Zo kunnen dieren de Ring veilig oversteken. De groenzones zelf maken we toegankelijker voor omwonenden en werknemers uit de buurt.

Planning

Momenteel worden voorbereidende groen- en nutswerken uitgevoerd. De eigenlijke werken aan de nieuwe brug starten op 30 april 2021 en duren zo’n drie jaar. 

Hinder

De nutswerken in de Hoogstraat, tussen de Fabrieksstraat en de Da Vincilaan, gaan gepaard met hinder. De straat wordt er tijdens de maand maart meestal volledig afgesloten. Plaatselijke omleidingen worden voorzien. De winkel Albert Hein blijft bereikbaar.

Bij het bouwen van de brug zelf, vanaf 30 april, delen we de werken op in verschillende fasen. Zo hoeven we het verkeer op de Ring nooit langdurig te hinderen en blijft ook de doorstroming op de Henneaulaan vrijwel altijd gegarandeerd.

Ook alle verkeersbewegingen tussen de Henneaulaan, de Woluwelaan (R22) en de Ring blijven gegarandeerd. Eventuele onderbrekingen van het verkeer plannen we zoveel als mogelijk in verkeersluwe periodes zoals weekend en schoolvakanties.

Sterke hinder verwachten we vooral tijdens de maand mei. Meer informatie onder de rubriek fasering.

Toekomstige situatie

 • Slimme fasering

  De bouw van een dubbel zo brede brug over de druk bereden Ring is zeer complex. De werken delen we daarom op in drie grote fasen. Zo kunnen we de hinder zoveel als mogelijk beperken.

  Op de hoogte blijven van aankomende hinder? Bezoek onze website en social media regelmatig en schrijf je hier in op onze digitale nieuwsbrief.

 • Fase 0: inrichting werfzone (mei 2021)

  De nieuwe brug bouwen we ter plaatse, net naast de snelweg. Dat biedt het grote voordeel dat we de Ring en de Henneaulaan niet langdurig moeten afsluiten tijdens de werken. Om voldoende plaats te hebben, richt de aannemer tijdens de maand mei een grote werfzone in. Die ligt vlak naast de brug aan afrit 4 (Diegem-Woluwelaan). De op- en afritten worden aangepast zodat het verkeer niet in de werfzone rijdt.

  Tegelijkertijd worden op de Ring de rechterrijstroken voor, na en onder de brug geschrapt. Die ruimte is nodig om de nieuwe brugpijlers te bouwen. Het verkeer kan gedurende de werken steeds op drie rijstroken blijven rijden, maar die zullen wel versmald zijn. Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen, verlagen we de snelheid naar 70 km/u.

  Ook op de Henneaulaan zijn enkele aanpassingen nodig zoals het verbreden van opritten en het verwijderen van enkele vluchtheuvels. Het verkeer zal tijdens sommige korte periodes van rijstrook verplaatst worden.

 • Fase 1: bouwen eerste brughelft (zomer 2021)

  In een eerste fase bouwen we het eerste deel van de brug naast de snelweg, zonder onderbrekingen voor het verkeer. Dit is het zuidelijke deel van de brug. Het verkeer op de Ring rijdt op drie versmalde rijstroken aan 70 km/u.

 • Fase 2: plaatsen eerste brughelft

  Eens die brughelft klaar is, plaatsen we die naast de oude brug. Het verkeer op de Henneaulaan rijdt dan op dezelfde manier als nu, maar dan op de nieuwe brughelft. Op deze manier hoeven we de doorstroming op de Henneaulaan bijna niet te onderbreken. Voor het plaatsen van de brughelft moeten we de Ring tijdelijk afsluiten. Dit doen we tijdens een verkeersluwe periode (weekend, vakantie).

 • Fase 3: bouwen en plaatsen tweede brughelft

  Vervolgens breken we de oude brug af en vervangen we die door het tweede deel van de nieuwe brug. We volgen hetzelfde principe als in fase 2. Beide brugdelen voegen we tot slot samen tot één nieuwe brug.

Weinig tot geen omleidingen:

Enkel tijdens het plaatsen van de brughelften en bij grote fasewissels voorzien we een korte omleiding op de Ring en/of de Hector Henneaulaan. We plannen dit steeds op verkeersluwe momenten tijdens het weekend. De omleidingen worden steeds duidelijk aangegeven, onder meer via dynamische signalisatieborden op de Ring. Hou zeker ook onze sociale media in de gaten en abonneer je hier op onze nieuwsbrief voor een laatste stand van zaken. 

Tijdens de werken leggen we in de werfzone tijdelijke wegen aan. Die vervangen onder andere de huidige op- en afritten. Zo verzekeren we de aansluitingen tussen de Ring, de Hector Henneaulaan en de Woluwelaan (R22). Omrijden zal zo goed als nooit nodig zijn.

Plan toekomstige situatie

Toekomstige situatie Henneaulaan_0
Pdf9.22 MB
Download

Bewonersbrieven

29 januari '21 Bewonersbrief Henneaubrug UPDATE_1
Pdf3.94 MB
Download
april '21 Bewonersbrief Henneaubrug start werken_0
Pdf2.51 MB
Download

Technische plannen

AF-QW-Henneau-TEK-087-88-89-90_0
Pdf6.74 MB
Download

Nieuwsbrieven

5 maart '21 Nieuwsbrief Henneaulaan
Pdf5.41 MB
Download