Verkeerscomplex Ring / A201

Regio

Zaventem

Projectstatus

Studie

We werken aan de multimodale ontsluiting van de Luchthavenregio. Zo leggen we een nieuwe weginfrastructuur aan voor de aansluitingen over de Leopold III-laan (A201) en de R0. De bestaande fly-overs worden afgebroken en we voorzien een nieuwe brug voor de Leopold III-laan over de R0. De ingrepen streven naar een logische weginfrastructuur en verbeteren zo de doorstroming op de R0. De nieuwe infrastructuur wordt zodanig ontworpen dat deze later compatibel is met de mogelijke alternatieven voor de herinrichting van de R0, zoals opgenomen in het geïntegreerd planproces.

Doelstelling van deze nieuwe infrastructuur:

 • Verhogen van de verkeersveiligheid
 • Beperken van conflictzones en discontinuïteiten op de R0 en Leopold III-laan
 • Optimaliseren van de afwikkeling op de R0 en de Leopold III-laan
 • Verbeteren bereikbaarheid van de luchthaven en de bedrijvenzones

 

Tegelijkertijd werken we aan de ontsluiting voor het openbaar vervoer (Ringtrambus en Luchthaventram) en de fiets. We creëren ruimte voor:

 • De Luchthaventram
 • De aanleg van een fiets- en voetgangersbrug op het tracé van de fietssnelweg FR0 
 • Een geoptimaliseerd tracé voor de Ringtambus

 

Daarnaast willen we de milieuhinder en barrièrewerking van de ringinfrastructuur inperken. We verbeteren de leefkwaliteit in de omliggende woonkernen en bedrijventerreinen. We zetten actief in op:

 • Herstellen van de Woluwevallei
 • Ontsnippering van natuur-en groengebieden
 • Verbindingen maken op de R0 en Leopold III-laan
 • Optimalisering van de leefbaarheid

 

Bekijk de simulatie van de nieuwe infrastructuur hier: