Verkeerscomplex Groenendaal

Regio

Hoeilaart

Projectstatus

Studie

Een veiliger, vlotter en compact Groenendaalkruispunt

Het kruispunt wordt compacter gemaakt zodat het verkeer vlotter doorstroomt en de veiligheid verhoogt.

Het kruispunt Groenendaal bestaat in feite uit twee kleinere kruispunten: de Terhulpsesteenweg sluit aan op de Ring, zowel aan noordelijke als aan zuidelijke zijde van het spoor. Door de korte sas tussen de twee armen van de Terhulpsesteenweg rijdt het verkeer zich vast tijdens de spitsuren. Dat is voornamelijk het geval wanneer grote voertuigen niet volledig op de sas passen en zo het ander verkeer blokkeren.

Net zoals bij het Vierarmenkruispunt geldt hier dat het kruispunt vlotter en veiliger kan worden gemaakt door het compacter in te richten. Zo wordt voorgesteld om de weginfrastructuur te bundelen aan de noordzijde van het spoor: de Terhulpsesteenweg wordt onder het spoor geleid via een tunnel. De plaats die daardoor vrijkomt aan de zuidzijde kan worden ingezet als recreatieve en ecologische verbinding.