Wie zal de beek aan Woluwedal onderhouden? We willen geen vuile beek!

Deze vraag alvast werd doorgegeven aan de Vlaamse Milieumaatschappij. In een verdere fase van de studie zal globaal bekeken worden wie wat moet beheren en onderhouden.

Groen-Blauw