Worden de bestaande toegangswegen tot de ring ten gunste van de Brusselaars behouden en verbeterd?

Dit maakt deel uit van het variantenonderzoek & wordt besproken binnen de werkgroepen.

Auto