Worden de fietspaden doorgetrokken in Brussel?

Een aantal wel. Overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de betrokken Brusselse gemeenten moet uitklaren hoe de koppeling tussen de Vlaamse en Brusselse fietsnetwerken kan gemaakt worden. Zo is er bijvoorbeeld een aansluiting op het Brussels gewest t.h.v. de Hippokrateslaan, deze aansluiting werd uitgewerkt in samenspraak met Brussel.

Fiets