Worden de gevolgen bestudeerd van de beperking tot 2x4 stroken van het viaduct van Vilvoorde (effect op de gewestwegen)?

Het effect van de geplande werken op lokale wegen / gewestwegen wordt onderzocht.

Auto