Worden de werken aan de ring gelijktijdig en in samenhang opgenomen met de ruimtelijke ontwikkelingsopdrachten en -programma's van de gemeenten, provincie en Vlaamse overheid?

Er wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Aan alle betrokken overheden werd gevraagd om lopende en geplande projecten door te geven, daarnaast wordt rekening gehouden met de demografische groei. Specifiek voor de projecten aan de Heizel werd een werkgroep opgericht, om projecten op elkaar af te stemmen.

Auto