Worden er geluidsmuren geplaatst en zo ja, is daar wel budget voor? Gaat men dit niet op het einde van de rit weglaten?

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen waar we geluidsschermen gaan plaatsen, en hoe hoog die zullen zijn. Het budget hiervoor wordt meegenomen in de ramingen.

Geluid