Worden er pendelparkings voorzien aan de rand van de gewestgrenzen (bijvoorbeeld op de Zelliksesteenweg in Groot-Bijgaarden gelinkt aan het station van Berchem, en op de Dikke Beuklaan in Jette, gelinkt aan het plan voor tram 9)?

De plannen van Brussel voor de realisatie van pendelparkings wordt meegenomen. Een aantal van deze locaties zijn nog niet gedragen in de Vlaamse gemeenten. In het programma Werken aan de Ring worden een aantal Park & Ride parkings voorzien. Momenteel bestuderen we de beste locaties voor deze parkings. We staan hierbij niet alleen, maar kijken ook naar samenwerkingen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de NMBS. We voorzien Park en Rides in de Vlaamse Rand. Die passen perfect in onze visie van Multimodale Knooppunten. Zo kan iedereen gebruik maken van meerdere vervoersmodi op een vlotte, gemakkelijke en comfortabele manier. De exacte locatie van P&R's wordt verder onderzocht.

P&R