Worden naast intensiteiten ook reistijden in beeld gebracht (oa rond groeipolen)?

Er wordt aan MOW (team verkeermodellen) gevraagd om isochronendiagrammen aan te leveren. Voor de groeipolen dient hiervoor echter eerst een multimodale doorrekening te gebeuren van het toekomstscenario.

Auto