Wordt de luchtkwaliteit niet slechter als er rijvakken bijkomen?

Het is zeker niet de bedoeling van dit project om meer mensen in de wagen te krijgen. We zullen files ook niet oplossen. Door extra rijstroken te voorzien, kunnen we de doorstroming wel zodanig verbeteren waardoor de huidige sluiproutes ontlast worden. Verkeer wordt dan uit de kernen gehaald en naar de Brusselse Ring gebracht. Om dit ook in de toekomst te bestendigen zullen maatregelen nodig zijn om het sluipverkeer blijvend te bannen. Deze maatregelen worden aan de verschillende gemeenten meegegeven in de vorm van een verkeersstructuurschets. Met het programma 'Werken aan de Ring' willen we actief meewerken aan de realisatie van een modal shift, dit door onder meer de aanleg van fiets-o-strades, tramlijnen, het opzetten van een community met bedrijven,... Ook deze maatregelen zullen helpen om fijn stof verder te beperken.

Fijn stof