Wordt de overkapping als alternatief onderzocht om ziektes en depressies te voorkomen?

De mogelijkheid tot overkappen wordt onderzocht. Voor elke zone werd een onderzoeksvraag geformuleerd om dit nader te bestuderen. Hierbij wordt de haalbaarheid van een overkapping onderzocht, evenals de positieve effecten ten gevolge van een overkapping.

Groen-Blauw