Wordt er een groene bufferzone voorzien?

Dit maakt deel uit van het lopend onderzoek.

Groen-Blauw