Wordt er ook geïnvesteerd in alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer?

Er wordt geïnvesteerd in de herinrichting van 20 km weginfrastructuur, maar er wordt ook geïnvesteerd in 40 km gloednieuwe fietsinfrastructuur én de 60 km nieuwe tramsporen van het Brabantnet. De vernieuwing van de Ring is immers nodig maar lost niet alle mobiliteitsproblemen op. Een integrale aanpak met ook aandacht voor openbaar vervoer, weg- en fietsinfrastructuur en mobiliteitsmanagement is noodzakelijk.

AlgemeenFiets infrastructuur