Wordt er rekening gehouden met S-gen? Zit dit mee in de doorrekeningen? Werken we eraan?

Er wordt rekening gehouden met geplande projecten. Dit wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met het S-gen. De werken voor het S-gen maken geen deel uit van het programma van De Werkvennootschap.

Openbaar vervoer