Zellik N9: ronde punten t.o.v. ritsen verplichten - turborotonde

Voor de configuratie van de kruispunten van de N9 met de op- en afritten van de R0, zullen verschillende opties worden geëvalueerd. Rotonde-oplossingen zijn mogelijke varianten maar vergen verder onderzoek naar haalbaarheid op vlak van verkeersafwikkeling en ruimtelijke inpassing.

Auto