Zijn er naast de herinrichting met parallelrijbanen ook nog andere oplossingen onderzocht?

De Vlaamse Regering koos in 2013 voor het huidige plan op basis van een milieueffectenstudie en maatschappelijke kosten-baten-analyse. Die studies vergeleken veel alternatieven, bijv. een dubbeldeksvariant en een variant met een tunnel onder de luchthaven tussen de E40 richting Leuven en de E19 richting Antwerpen. De scheiding van het lokale en doorgaande verkeer met een parallelstructuur kwam als beste plan naar voren.

Auto