Zorgt de optimalisering van de ring voor een toename van open ruimte met een verhoogde kwaliteit - landschappelijk , ecologisch (open ruimte indicator). Zorgt de optimalisering van de ring voor een toename van de biodiversiteit en voor een toename van rui

Dit is te bereiken door het actief opnemen van opportuniteiten van krimp en afbraak, verdichting ten behoeve van woonprogramma’s, in het bijzonder door het realiseren van verdichtingsprogramma’s rond knooppunten in het nieuwe sneltram- en trambusnetwerk.

Groen-Blauw