Waarom?

De Ring (R0) rond Brussel heeft doorheen de jaren het imago van een onleefbare en te vermijden plek gekregen. Files en ongevallen, sluipverkeer in de omliggende steden en gemeenten, versnippering van de aangrenzende groengebieden … Bovendien is het oudste stuk van de Ring al 65 jaar oud. Aanpassing aan de noden van vandaag is noodzakelijk.

De Ring werd ontworpen en gebouwd voor het verkeer van de vorige eeuw:

  • vooral gericht op de auto
  • ontworpen voor een pak minder verkeer dan vandaag
  • weinig aandacht voor zachte weggebruikers en openbaar vervoer
  • geen rekening gehouden met bestaande ruimtelijke, functionele en ecologische relaties.

En dat heeft gezorgd voor:

  • barrières in en tussen woongebieden en in open ruimte- en groengebieden
  • verwaarlozing en vertakking van het netwerk voor zachte weggebruikers
  • infrastructuur die niet aangepast is aan de toegenomen verkeersdrukte.

De herinrichting moet de Ring nieuw leven geven, klaar voor het verkeer van vandaag en morgen. We willen de leefbaarheid van de omgeving voor mens én dier vergroten.

Werken aan leefbaarheid en bereikbaarheid 

Er is nood aan een verbetering van de infrastructuur van de Ring voor alle vervoersmodi op een allesomvattende manier. We houden daarbij rekening met de ruime context: het stedelijke weefsel, de natuur, sociale en economische evoluties en technologische ontwikkelingen.

Meer alternatieven voor de auto

De infrastructuur van de Ring voldoet niet meer aan de huidige mobiliteitsbehoefte. In de regio rond de Ring zijn weinig alternatieven voor de auto. Onveilige oversteekplaatsen en fietspaden zorgen ervoor dat minder mensen geneigd zijn de fiets te nemen. Het openbaar vervoer staat onvermijdelijk mee in de file.

Onveilige en complexe verkeerssituaties

De Ring heeft een complexe weginfrastructuur. Op- en afritten liggen kort bij elkaar waardoor erg korte weefbewegingen noodzakelijk zijn. De Ring krijgt zowel internationaal, nationaal als lokaal verkeer te verwerken. Het vele verkeer in combinatie met die complexe weginfrastructuur leidt tot onveilige situaties, incidenten en files.

Leefbaarheid in de omgeving van de Ring

Niet alleen op de Ring maar ook in de gemeenten errond ontstaan files en onveilige verkeerssituaties. Automobilisten willen de Ring vermijden en veroorzaken sluipverkeer in woongebieden. Bewoners ondervinden geluids- en trillinghinder, de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid gaan erop achteruit.

Bereikbare bedrijventerreinen

De aantrekkingskracht van bedrijvenzones in en rond Brussel en de Vlaamse Rand neemt af door de structurele files en de vele (geplande) infrastructuurwerven. Werken aan de Ring wil de economische groei in de regio van de Ring ondersteunen door de mobiliteitsproblematiek aan te pakken.  

Werken aan de Ring is dus meer dan de herinrichting van de Ring zelf. We kijken ook naar de regio van de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en zelfs verder dan dat. Zo willen we met Werken aan de Ring samen bouwen aan de toekomst van het leven aan en rond de Ring.

Hoe doen we dat?