Fietsinfrastructuur

We willen dat fietsen een leuke ervaring is, zowel recreatief als voor je woon-werk verkeer. Daarom zetten we onze schouders onder een samenhangend fietsnetwerk, verkeersveiligheid en een mooie inpassing van de fietswegen in de openbare ruimte. De aanleg van meer efficiënte en veilige infrastructuur bevordert de overstap naar de fiets en verhoogt de leefbaarheid in de regio. 

Wat gaan we doen voor de fietsers: 

  • fietspaden loskoppelen van de autowegen 
  • snelle, nieuwe fietssnelwegen aanleggen 
  • fietspaden en openbaar vervoer op elkaar doen aansluiten 

Fietssnelwegen zijn 4 meter brede fietspaden die instaan voor een snelle verbinding tussen drukbezochte gebieden. Ze worden aangeduid met de letter F en een nummer.