Fietsinfrastructuur

We willen dat fietsen een leuke ervaring is, zowel recreatief als voor je woon-werk verkeer. Daarom zetten we onze schouders onder een samenhangend fietsnetwerk, verkeersveiligheid en een mooie inpassing van de fietswegen in de openbare ruimte.

Wat doen we voor de fietsers: 

  • fietspaden loskoppelen van de autowegen 
  • snelle, nieuwe fietssnelwegen aanleggen 
  • fietspaden en openbaar vervoer op elkaar doen aansluiten