Busbanen Woluwelaan

Ringtrambus

Start van de werken

04/2021

Einde van de werken

10/2021

Regio

Diegem Machelen Zaventem

Projectstatus

In uitvoering

Dankzij het Ringtrambus-project krijgt de Woluwelaan een dubbele vrije busbedding en veilige fietspaden. Op de nieuwe Woluwelaan zal de Ringtrambus over een vrije busbaan kunnen rijden in beide richtingen.

Make-over Woluwelaan door Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer is sinds januari 2021 bezig met de herinrichting van de Woluwelaan tussen de Haachtsesteenweg (N21) en de Kerklaan. Alle info over het verloop van deze werken kan u hier terugvinden.  

Aanleg busbanen door De Werkvennootschap

Ons deel van de werken sluit aan op die van het Agentschap Wegen en Verkeer. Tussen de voormalige CAT-site (Trawoollaan) en de Kerklaan leggen we tussen april en november 2021 vrije busbanen aan (weghelft kant Makro). Het kruispunt met de Vilvoordelaan wordt daarbij tegelijk vernieuwd.

Fase 1 – opschuiven fietspad tussen Trawoollaan en Kerklaan

Om ruimte te maken voor de vrije busbanen, leggen we van half april tot medio mei 2021 een nieuw fietspad aan vlak langs de parking van de Makro. Tussen de Luchthavenlaan en de Kerklaan rijden fietsers vanaf maandag 12 april in twee richtingen aan de oostzijde van de Woluwelaan (kant Machelen centrum). Gemotoriseerd verkeer op de Woluwelaan ondervindt geen hinder.

Fase 2 – aanleg busbanen en herinrichting kruispunt R22 x Vilvoordelaan

Vanaf half mei 2021 leggen we vrije busbanen aan langs de westkant van de Woluwelaan (kant Makro). Hiervoor nemen we de rechterrijstrook richting Diegem in en beschikt verkeer tussen de Luchthavenlaan (rotonde De Vuist) en de Kerklaan maar over één rijvak. In de andere richting (naar de Luchthavenlaan) blijven beide rijstroken in gebruik.

Tijdens deze 2de fase vernieuwen we het kruispunt van de Vilvoordelaan met de Woluwelaan. Vanaf half mei tot augustus is het niet mogelijk om de Vilvoordelaan in te rijden vanaf de Woluwelaan. Je volgt zolang een korte omleiding via o.a. de Nieuwbrugstraat en Nijverheidsstraat (zie plannetje). We kan je vanaf de Vilvoordelaan de Woluwelaan rechtstreeks blijven oprijden. 

Waar stap je straks op en af de Ringtrambus?

Er komen 5 haltes voor de Ringtrambus langs de Woluwelaan in Machelen en Diegem:

Halte Kerklaan

In het centrum van Machelen planten we de halte strategisch in ter hoogte van het kruispunt Woluwelaan-Kerklaan. In het kader van verdere geplande ontwikkelingen zal de halte ingezet kunnen worden om de link Kerklaan over de Woluwelaan heen te versterken. Bijvoorbeeld de combinatie halte en oversteekplaats om de barrièrwerking van de Woluwelaan te verminderen. De Kerklaan wordt zo op termijn opgewaardeerd als volwaardige schakel tussen dorpslplein, trambushalte en het gepland nieuw treinstation.

Halte Beaulieu

Ten zuiden van de Ring wordt de halte Beaulieu ingeplant. Deze halte zal worden gebruikt door de bezoekers van de activiteiten op het nabijgelegen brownfield. Daarnaast bedient deze halte het bedrijventerrein tussen de Ring en E19.

Halte Gevangenis

De halte Gevangenis bedient zowel de nieuw geplande gevangenis (tussen de spoorweg en de Haachtsesteenweg), de toekomstige stelplaats van De Lijn als de direct omliggende bedrijven. Er is aansluiting met de nabijgelegen functionele fietsroute op de Budasteenweg.

Halte Diegem dorp

In Diegem vind je de halte van de Ringtrambus aan de Oude Haachtsesteenweg. Ter hoogte van de Woluwelaan waaiert deze straat open tot een pleintje o.a. geflankeerd door een school, horeca en andere kerngebonden functies. Vanaf deze halte zal je makkelijk kunnen overstappen van de Ringtrambus naar de belangrijke buslijnen op de N21. De halte Diegem Dorp kan ingezet worden om het huidige pleintje verder op te waarderen tot een volwaardige verblijfsplek in Diegem. 

Halte Watermolenstraat

De halte Watermolenstraat vind je ter hoogte van het kruispunt met de oude Woluwelaan, vlakbij de tewerkstellingzones langsheen de oude Woluwelaan. Ook de woonwijk langs de Watermolenstraat ten noorden ervan ligt op circa 700 m van het treinstation van Diegem.

 

Plannen

Diegem Ringtrambus_0
Pdf8.26 MB
Download
Trawoollaan-Kerklaan_0
Pdf2.54 MB
Download