Er moet een plaats voor de auto blijven op de R22.

We nemen de concrete opmerkingen van omwonenden zeker mee in dit soort situaties tijdens ons ontwerpproces. Als we op de R22 kijken naar een 'knip', is het belangrijk om dat te kaderen. Verplaatsingen met de auto zullen mogelijk blijven, maar je zal er soms langer over doen. Zulke 'knips' kaderen ook in een breder geheel, en zorgen ook voor meer leefbaarheid in de buurt en vlottere en veiligere verkeersafwikkeling.