GPS aanduiding tijdens werken en definitieve toestand

We zijn momenteel bezig met de opmaak van een geintegreerd en breed Minder-Hinderplan. Daarin wordt ook gekeken naar innovatieve oplossingen om tijdens de werken met de nodige technologieen te werken om bijvoorbeeld op een duidelijke en vlotte manier fasewissels en omleidingen aan te duiden.