Is het mogelijk om in zone Wemmel een vrachtwagenparking in te passen? Er is nood aan dergelijke parking, gelet op de huidige overlast van geparkeerde vrachtwagens in woonstraten.

Deze vraag werd doorgegeven aan MOW.

P&R