Kan er onder het viaduct een fietsbrug voorzien worden? (min 15m hoog indien vast of min 9m hoog indien beweegbaar). Referentie: Brug E50 over Moldau. De porvincie startte een studie voor de herontwikkeling van de Budasite en de uitvoering van een fietspa

Doorheen een ontwerpproces, waarbij in dialoog wordt getreden met de stakeholders, komen vaak verrassende zaken naar boven. Projecten waar in het verleden niet meteen aan gedacht was, maar die groeien doorheen het proces. Zo ook het idee van een ringfietspad, een ambitieus fietspad die voor een snelle verbinding langsheen de ring zorgt. Hoewel niet meteen binnen het project vervat, is dit op z'n minst een onderzoek waard naar de haalbaarheid (zowel naar gebruik als naar budget).

Fiets