Kan het fietspad aan de Oostelijke zijde van de A12 doorgetrokken worden tot aan de Romeinse Steenweg?

Scope van de fietssnelweg werd uitgebreid tot aan de Romeinsesteenweg. Vermoedelijk zal tracé fietssnelweg ten zuiden van de wisselaar Strombeek-Bever wel van Oostelijke zijde van A12 oversteken naar westelijke zijde van A12, om langs deze zijde aan te sluiten op de Romeinsesteenweg.

Fiets