Bewonersbrief Welriekendedreef - rectificatie

In de week van 10 augustus busten we een bewonersbrief over de fietshelling Welriekendedreef. Er sloop echter een fout in deze brief en dat zetten we graag recht.

Op pagina 3 stond er onder de titel ‘Een nieuwe verkeerssituatie’ dubbele informatie bij ‘Tijdens de werken’ en ‘Na de werken’. Dat moest het volgende zijn:

Tijdens de werken zal de Welriekende dreef ter hoogte van de aansluiting met de Sint-Jansbergdreef volledig afgesloten worden voor de constructie van de aanloophelling naar de fietstunnel. We bekijken ook wat het effect is van deze afsluiting op het sluipverkeer door een uitgebreide monitoringscampagne van de omliggende straten.

Na de werken zal de bestaande verkeersituatie veranderen. Ter hoogte van de aansluiting van de Welriekendedreef naar de Sint-Jansbergdreef zal men enkel vanuit de Welriekendedreef naar de ring rond Brussel (R0) kunnen rijden (verplicht rechtsaf te draaien). Vanuit de Sint-Jansbergdreef is het niet langer mogelijk om de Welriekendedreef in te draaien.  Dit is alvast een eerste stap naar een verkeersluwere en fietsvriendelijkere omgeving.

De aangepaste bewonersbrief kunt u hier lezen.